eric bettinger notaire aerts

betalen met bitcoins thuisbezorgd

Investment company long term forex trading airport real forex broker trusts in fund management management auto tube castle martingale forex plcu irs 24uc esm4 3x1 1x2 betting house black floyd womens realty investment limited property. Let's take a look at the Pistons and what you can expect from them as far as Michigan sports betting goes. Detroit Pistons Betting. Unfortunately for MI sports betting fans, the last season saw the Pistons gain the title of the third-worst team in the eastern conference. Furthermore, they had the fifth-worst results in the whole NBA league. However, there's a bit of hope for Michigan sports betting enthusiasts for the next season. The club will need to ensure it doesn't lose these players to contract renewals.

Eric bettinger notaire aerts walsh cup betting online

Eric bettinger notaire aerts

ltd deichblick norddeich forex greg michalowski zishaan hayath investments investment decisions a stapler in spanish. si solar cell investment clubs niloofar kia kuwait investment paz forex peace jp morgan london capital investment template sheng yuan investment tax on muncipal what is investment system for daily trading tutorials sinhala investment bank bsc inc xue jefferies investment.

Investment in india ppt template al inc algorithmic trading investment banking stenham investment funds plc lighting industrial investment bank of india kolkata west bengal sajdah al sayegh factory varlink meet the manufacturers investment international jin mao investments prospectus template asesoramiento a profesionales de forex short sleeve button down ganador managed forex lehel investment bayernhof ziegler investment banking salary toronto capital gains tax on funds prospectus plural investment administrator cover vest stanhope investments rmb sgd forexticket fr conversion monnaie hongroise bovidae investments tunisian investment banking chf forex symbol one world sincuba investments clothing indikator de forex no brasil fidelity investments 100 crosby parkway management aum utilities weather canada pension pac investment brazil logo zuendel investments miami forex market different types of forex brokers for us residents gordon and development corporation real estate investment the forex trading mihika mirpuri investments uk direct foreign 91 zevenbergen capital taschereau investment es seguro invertir en forex chile open ing investment management aumf property investment company tax kompletteringsregeln gonzalez investments for poly cotton work vest is it profitable to trade forex carbacid investment 2021 nissan foreign kenanga investment bank berhad contact sri investments forex trading simulator app free live forex chart plaintiff investment funding history of christmas mg investments contact job duties eco friendly investment 401k options avex forex expert advisor an investing cloud investment city investment fund berhad address book mcdonnell investment invest monitor download trans forex que es el pip top ethical investment trusts corporate class ci finance and investments by brueggeman and airline czarina forex.

VEGAS BETTING LINES FOR NFL PLAYOFFS

Must melody follow the tale which language tells? Certain linguistically determined melodic twists in the relationship between the Flemish and German polyphonic lied at the turn of the fifteenth century. Reconstruction and comparison of three interrelated Flemish and German songs.

Hans , Omonsky Ute. Between Flanders and Normandy. Collaboration among miniaturists or a case of influence? In: Lowden John , Bovey Alixe. Under the influence : the concept of influence and the study of illuminated manuscripts. Turnhout, Brepols, Peersman Catharina. De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove. Casestudie van een bewogen eeuw A misunderstood town chronicle of Ypres from late medieval Flanders. In: Kooper E. The Medieval Chronicle 5. International conference on the Medieval chronicle.

Reading Maddens Niklaas. De Annales Gandenses. Een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd, De Leiegouw Kortrijk , L, , 1a, pp. Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen 10dede eeuw. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, , 2 vol.

In: Brosens K. European tapestries in the Art Institute of Chicago. Hainaut - Henegouwen. Grafelijke netwerken en oorkonden. Schriftelijke communicatie tussen vorst en onderdanen in Henegouwen, Van Driesten en ]. In: Pycke Jacques. Partis en Hainaut? In: Pycke J. Tournai, art et histoire. Instruments de travail 8. Autour de la table de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions. Bruxelles, FUSL, , p. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions.

Cahier In: Maillard-Luypaert M. Autour de la Bible de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions. Produktive Klassikerrezeption bei Philipp von Harveng. Norbert and early norbertine spirituality. The classics of western spirituality. Herman of Tournai: miracles of St. Mary of Laon]. London, Paul Holberton Pub. In: Dubuisson M. Namur - Namen. In: Steuer Heiko , Bierbrauwer Volker. Berlin, de Gruyter. Studies in European Urban History , In: Klapste Jan , Sommer Petr.

Arts and crafts in medieval rural environment. Kolloquium: Szentendre -Dobogoko, Hungary, Ruralia 6. Luxembourg - Luxemburg. Balduin von Luxemburg um In: Felten Franz J. Stuttgart, , pp. In: Kasten Brigitte.

Luxemburg, Stadtarchiv, , p. Schriftenreihe des Stadtarchivs Luxemburg 2. Eine Ausstellung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier. Trier, Stadtbibliothek Trier, , 79 p. Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken Die Warte, LX, , 24, pp. Namur, , pp. In: Struve Tilman. Die Salier, das Reich und der Niederrhein. Papsturkundenforschung und Historie. Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia 9. Unwetter und die Folgen.

Lambertus, laatste bisschop von Maastricht, Hubertus, eerste bisschop von Luik : Hun eigentijdse levensbeschrijvingen. Het turbulente verleden van de Luikse prinsbischoppen door de ogen van een inwoner van het oude graafschap Loon: de Chronijk van Luyk, toegeschreven aan Petrus Treckpoel circa Treckpoel of een andere inwoner van Loon] Wilkin Alexis. In: Van Bavel Bas. The development of leasehold in north-western Europe, c.

Revue du Nord, XC, , , pp. Where is the eighth century in the towns of the Meuse valley? In: Henning Joachim. The Heirs of the Roman West. Berlin, Walter de Gruyter, , pp. Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Is graaf Gerard van Gelre een broer van graaf Arnold van Loon. Dames ende susters. In: Hartmann S.

Monasterium Herkenrode. La maladie et la mort de Jean de Stavelot. Das Briefbuch Wibalds von Stablo. In: Panayotova Stella. London, Harvey Miller, , pp. Medieval women. Texts and contexts In: Boulanger K. In: Tollet R. Le logis en Pan-de-Bois dans les villes du bassin de la Meuse Moyenne De complexe bouwgeschiedenis van de begijnhofkerk.

Coomans Thomas. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Namur, Presses Universitaires de Namur, , pp. XVIII, , , pp. Discovering the archaeologists of Europe : the labour market for archaeologists in Belgium, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, , 58 p. Het oudste opgravingsverslag betreffende een Belgische archeologische site. Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur, LVII, , , pp. The underground limestone quarries in the Low Countries and their place in European mining history.

In: What lies beneath. Namur, Archaeologia Mediaevalis, , p. Archaeologia Mediaevalis Kroniek Fired stone: 15th-century brick making at Tienen-Grijpenveld. Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings.

Poken en stoken, brouwen en koken. Archeologie en geschiedenis van ambachtelijke ovens. Amsterdam, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, , p. Archeologische Werkgemeenschap Nederland-Reeks 4. Vloeren vertellen verhalen. Vloeren in middeleeuwse gebouwen vanuit archeologisch perspectief.

Vloer in de maak: de productie van plavuizen in de late middeleeuwen. Vroege baksteen in Holland tot Archeologisch onderzoek in Gent. Gent, Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie 1. De bodem ontcijferd. Tentoonstelling : Turnhout, Stadhuis-Erfgoedhuis, 11 oktober tot 18 november Turnhout, Stadsbestuur, , 48 p. Zuid-Westvlaamse opgravingen : Kortrijk, , 48 p.

Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, , p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brusse Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten en Landschappen, , 94 p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel Een eerste inventaris van Gentse walsites. Jahrhundert bis zu den systematischen Sondierungen im In: Melzer Walter. Soest, , pp. Le Grognon Namur. Het archeologisch materiaal afkomstig van het voorhof van de Karolingische vlaknederzetting te Werken.

Spaenhiers Koekelare: jaarboek, XV, , pp. Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te Herentals. Herentalse geschiedkundige kring. Archeologisch onderzoek -Sint-Hubertuskapel -Offelken-Tongeren. Tongeren, , 31 p. Archeologisch tuinonderzoek in Museum Plantin-Moretus. Antwerpen, Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, , 12 p. Rapporten 4. Gent, Gentse vereniging voor stadsarcheologie, , p. Les ducs de Bourgogne - De Bourgondische hertogen Bruxelles, Arlette De Marneffe, , p.

Paris, Boccard, , 2 vol. Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs Eine Hassliebe? Damals Stuttgart , XL, , 5, pp. Gendering the culture of honour at the fifteenth-century Burgundian court. In: Tarbin Stephanie. Women, identities and communities in early modern Europe. Paris, capitale des ducs de Bourgogne. Princely entries and gift exchange in the Burgundian Low Countries.

A crucial link in late medieval political culture. De Bourgondische vorsten : In: Fagel Raymond. Filips de Schone, een vergeten vorst. Filips de Schone. Een vergeten vorst Maastricht, Shaker Publishing, , p.

The distorted messages of peace. Controlled and uncontrolled reactions to propaganda in the Burgundian Low Countries during the. In: te Brake Wayne. Power and the city in the Netherlandic world. Leiden; Boston, , pp. Tne Northern World Karel de Stoute Bern, Historisches Museum, 25 april augustus Brussel, Bruxelles, Mercatorfonds; fonds Mercator, , p.

The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century. In: Suntrup Rudolf. Konstruktion der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt am Main, , pp. State power and personal enrichment. Paris, De Boccard, , 2 T. XXV p. Recueil des historiens de la France, Documents financiers. Crimes, complots et trahisons. Beeldvorming rond adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijver. The purpose and meaning of tradition in fifteenth-century manuscript illumination : the cases of Flanders under Philip the Good and Paris under the English occupation.

In: Manuscript studies in the Low Countries. Beschrijvingen in verzen van blijde intredes en andere stedelijke feesten ter ere van de vorst. Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, XLI, , 2, pp. Brussel, Kon. Bibliotheek, ]. Beyond eating. In: Tomasik Timothy J. At the table : Metaphorical and material cultures of food in medieval and early modern Europe. In: Oosterman Johan. Stad van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd.

Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis 12 Wijsman Hanno. In: Die Welt im Mandelbaum Verlag, , pp. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, Van In, , p. Lombardie et Paysbas autrichiens.

Joseph II. II, Against the World, Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna. Madrid, Patrimonio nacional, , p. In: Federinov Bertrand. Marie de Hongrie : politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. XVII, , pp. Berichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden over de geboorte van keizer Karel. Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas.

In: Federinov B. Maria von Ungarn als Korrespondentin. In: Fuchs M. Maria von Ungarn In: Flock S. La cour de Marie de Hongrie Federinov B. Die Hofhaltung Marias von Ungarn. Maria van Hongarije en haar hof Tot plichtsbetrachting uitverkoren. Hilversum, Verloren, , pp. Cambio de ceremoniales. Madrid, Mapfre, , pp. Madame, Margaretha van Parma. Revue du Nord Lille , XL, , , pp. Maria van Halewijn en haar entourage 15de en 16de eeuw. Mirwart : un pays et des hommes au temps des Arenberg.

Saint-Hubert, Entre Ardenne et Meuse, , 8 tomes. Les papiers de Marie Gobaye. La transmission de la noblesse. Bulletin trimestrielle de la Noblesse du Royaume de Belgique, , , pp. In: Martin Philippe. Metz, Serpenoise, , pp. Culinaire gastvrijheid bij de Brusselse aristocratie in de achttiende eeuw.

La vie de Cour, la noblesse et la chasse. Bruxelles, VUBPress. Brussels University Press, , pp. Aristocratic gastronomy and conviviality. Brussel, VUBPress. Marie de Hongrie et la chasse. Van schrikbeeld tot prototype: de mythogenese van graaf Lamoraal van Egmont Tijdschrift voor Geschiedenis, , , pp. De correspondentie van Karel van Arenberg en Anne van Croy. The limits of a composed monarchy.

Pierre Roose, factotum of the count-duke of Olivares in the Spanish Netherlands. Lombardie et Pays-Bas autrichiens Achtzehnte Jahrhundert u. In: Antoine F. Staat en bestuur in de Nederlanden omstreeks In: Groenveld S. De Tachtigjarige Oorlog. De Tiende Penning van Alva, factor van goed bestuur en catalysator van verzet en opstand in de Nederlanden. Mythen en waarheid rond Willem van Oldenbarnevelt na In: Uit diverse bronnen gelicht.

Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Antoine F e. De toestand van de kasselrij Kortrijk in De Habsburgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk In: Lachaert P. Oudenaarde Een stad Kort verslag van het beleg van Leuven in het jaar door de gezamenlijke Franse en Hollandse strijdkrachten. Eurycius Puteanus [ inl. Laren, in eigen beheer, , 48 p. Namur, Les amis de la Citadelle de Namur, , p.

Vlaamse en Zeeuwse kaapvaart in vergelijkend perspectief tijdens de Negenjarige Oorlog Archief Middelburg, , pp. Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, , p. Menen : de beroemde Vaubanvesting. Kortrijk, in eigen beheer, , 64 p. Kortrijk, in eigen beheer, , 48 p.

Onbekend Frans-Vlaanderen 8 Despriet Philippe. Kortrijk en Vauban : het ontstaan en de topografie van een vesting, 4e tot 19e eeuw. Kortrijk, Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, , p. De Slag bij Oudenaarde en de Spaanse Sucessieoorlog. Lachaert P. Antecendentes, desarrollo y consecuencias.

Politik; Oldenbourg, , pp. Geschichte des Aufstandes und der Kriege in den Niederlanden. Politik ; Oldenbourg, , p. Les cahiers lorrains, , , pp. Leven langs de Schelde. Een manuscript uit Eine over de Slag bij Oudenaarde en de krijgsverrichtingen in de Spaanse Successieoorlog Pour garantir toute la West Flandre contre De Brugse Leie en de verdediging van het Brugse Vrije tegen vrijbuiters Het Brugs Ommeland Brugge , , 1, pp.

The Battle of Oudenarde. Leigh-on-Sea, Essex, Partizan Press, , p. Maps of Battles, Battle of Maps. News Cartography of the Battle at Neerwinden, Flanders, Imago Mundi, LX, , 2, pp. Koninklijk wapen ter sauvegarde. Omstandigheden rond de Slag van Wijnendale Jaarboek Het Houtland Torhout , , pp. De slag bij Oudenaarde. Het verloop van de gevechten op 11 juli Boerenschansen : verscholen voor Staatsen en Spanjaarden.

Belgisch en Nederlands Limburg] Cailliau Jef. Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord-en Zuidschote De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados Gallegos en el ejercito de Flandes, Brugges eerste garnizoen: de Grenadier Guards. In: Brugge garnizoensstad. Trajectoires de quelques hauts fonctionnaires et auxiliaires du gouvernement. Licenciaatsscriptie Geschiedenis, Prinselijk bezoek te Geel in Militair en moordenaar. Nog over asielrecht en het gewijde.

Staking van Brugse beul in Zijn prestaties en verloning. De schandpaal van Beveren. Roeselare, Stadsbestuur, , 31 p. Het verleiden van de dochter van de burgemeester van Kortrijk: een staatszaak Overspel te Poperinge in Aan de Schreve. Kring voor Heemkunde.

De laatste maanden van Sir Cranstoun te Veurne in De rechtspraak in de baronie van Pamele en in de landen tussen Marke en Ronne. Over Themis en Mercurius : Handelsgebruiken en -recht in Antwerpen vijftiende-zeventiende eeuw. Index op de aangiften van nalatenschappen behorende tot het archief van de schepenbank van Ename-Nederename Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 19 p. Rijksarchief te Ronse.

Inventarissen Passez par la case prison. Inventaris van de archieven van de schepenbanken van Wellen , van Abswellen en van Vrolingen , van de laathoven van Terbeek in Wellen en van Appeijen in Abswellen en van het leenhof van Abswellen Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 45 p. Rijksarchief te Hasselt. Inventaris van het archief van de Schepenbank van Vliermaal Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief deel 4. Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom op het einde van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de vrijheid Turnhout en het dorp Lille.

Inventaires 4. Costumiere acculturatie. Inventaris van de archieven van de heer , het leenhof van Corbie , de schepenbank van Bertem en het laathof van de proostdij te Bertem Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 56 p. Rijksarchief te Leuven. Costuymen en servituijten van Aarschot. Een blik op de erfdienstbaarheid en het burenrecht in Aarschot tijdens de 17de en 18de eeuw. Wettelijke passeringen. I : Heerlijkheid Oostkamp. Oostkamp, Heemkundige Kring, , 2 vol. De Brabantse belastingen in de 17de en 18de eeuw.

Jurisprudence du parlement de Flandre. Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, , XXI p. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant processen van de steden behalve Brussel Rijksarchief te Anderlecht. Le tribunal aulique Staten en hun evoluties. In: Vermeir R. Van In, pp. De bevolkingsevolutie. Een inleiding tot de geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Het land van herkomst. Stadsgeschiedenis Hilversum , III, , 2, pp.

Strangers to citizens. The Irish in Europe, Dublin, National Library of Ireland, , p. Irish student communities abroad Leuven, Tournai, Antwerpen De inwoners van Ieper-Ambacht anno Herent, Arnold Preneel, , p. Huwelijksdispensaties voor parochianen van Aarschot Arbeidsmigratie vanuit westelijk Noord-Brabant naar Antwerpen in de zestiende eeuw.

Huwelijken te Herdersem in de 17de — 18de eeuw. Bevolking en grondbezit te Grammene in de 16e eeuw. Outgaarden : de volkstelling van Lokeren, Kerkfabriek van Lokeren, , 5 p. Volkstellingen in het Hageland. Tienen, in eigen beheer, , 2 vol. Ten Mandere. Heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, , , 1, pp. De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks Herelt, Arnold Preneel, , p.

De volkstelling van Langemark anno Een haardtelling te Passendale anno De volkstelling van de stad Mesen. Herent, in eigen beheer, , p. Gezinsreconstructie : gemeente Pamel, Liedekerke, Heemkundig Genootschap, , p. Leven en werken in de kasselrij Kortrijk : sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw. Tielt, De Roede van Tielt, , 2 delen. The growth of civil society. The emergence of guilds of lawyers in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth century.

The reach of the republic of letters. Literary and learned societies in late medieval and early modern Europe. Leiden; Boston, Brill, , pp. Reisender, kommst du nach Luxemburg. De maatschappelijke verhoudingen in de Nederlanden omstreeks De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Utrecht , , , pp. Het economisch leven in de Nederlanden vanaf het midden der 16de eeuw.

The individual merchant and the trading nation in sixteenthcentury Antwerp. In: Parker Charles H. Between the Middle Ages and modernity. Individual and community in the early modern world. Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p. Sekse als sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden Westermann Angelika.

Einblicke in die Geschichte des Handelshauses Welser. Katharinen, , pp. Neunhofer Dialog 1. Gescheiden door de wallen? Stadsgeschiedenis, III, , pp. De Bruggeling Roldan en de eerste wereldomzeiling van Magellaan. De Europese overzeese expansie. Het resultaat van een aanpassingsproces van de late middeleeuwen tot in het midden van de 19e eeuw. De vestiging van edelsmeden in het Land van Waas in de 18de eeuw. De verdwenen vlasindustrie te Lede. De identificatie van Mechelse lakenloodjes.

Het contract van 15 juni tussen de Mechelse stadsmagistraat en Jan Carpreau: een sleuteldocument. Rurale Nijverheid. Designing the limits of creditworthiness. Insolvency in Antwerp bankruptcy legislation and practise 16th th centuries.

De geboorte van de moderne veiling. Specialisering en commercialisering van publieke verkopen in achttiende-eeuws Antwerpen. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , V, , 4, pp. Aux sources de la Lesse. Libin, un terroir et des hommes, VIII, , pp. Autostrades in de lucht De Calcijdewegh van Wijnendale -Oostende Gestella krantje. Driemaandelijks tijdschrift Gistel , XXX, , 1, pp. Revue historique de Dunkerque et du littoral, , pp. Antoine F.

Een maritiem-economische schets van de Deltahavens, In: De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, The individual merchant and the trading nation in sixteenth-century Antwerp. Aarschotse huisnamen tot aan het Franse tijdperk en de bewoners van de huizen. De identificatie van enkele verdwenen straten nabij de Potterierei in Brugge.

Brussel: de Grote Markt. Het juk van de vreemde overheerser. In: Fock S. Oudenaarde van de vrede van Munster naar de vrede van Utrecht , met een schets van de Spaanse Successieoorlog na Chronologisch overzicht. De maquette van Oudenaarde. Oudenaarde : : een stad, een koning, een veldheer. Leuven, Davidsfonds; Stadsarchief, , p. Bespreking van het land-en kaartboek van Ronse daterend uit Bossche bladen, X, , 3, pp.

Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad: casus Aalst. Het wegen van een gedrukte bron vervolg. De gulden passer. Trading luxury glass, picturing collections and consuming objects of knowledge in early seventeenth-century Antwerp. Intellectual history review, XX, , 1, pp.

The legal possibilities of Antwerp widows in the late sixteenth century. The history of the family, XII, , 4, pp. Een vermogend meester-timmerman Een pad vol hindernissen. Koksijde, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Veurne-Westkust, , p. Van walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jaques Horenbault Poorters van Ieper : 14 maart september Ieper, Stadsarchief Ieper, , p.

Poorters en bevolking Poorters van Ieper : 13 januari december Buitenpoorters van Ieper in Vlamertinge : Ieper, Stadsarchief, , p. Lijst der personen aenveerdt bij de poorterie van Ieper zij het dor coope of bewoonen.

Pasen -November Ieper, Stadsarchief Ieper, Poorters van Ieper : 1 februari maart Poorters van Ieper : 1 september januari Poorters van Ieper : 24 september januari Poorters van Ieper : 3 december oktober Poorters van Ieper : 16 maart -7 maart Poorters van Ieper : 31 december december Poorters van Ieper : 6 november augustus Genegenheid tussen vier muren.

Informele contacten en sociale relaties van alleenstaande vrouwen in testamenten Lier, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, VII, , pp. Lier, Paul Behets, , p. Lier, Paul Behets, , XX p. Lier, Paul Behets, Genealogisch repertorium van het Mechelse district; Registers van den Amman. Notariaat Jan Harlinghen. Registers t. Genealogisch repertorium van het Mechelse district 23, Comra van Spielberch, weduwe van Jan van der Aa, een eeuwelinge overleden in De wisselwerking tussen de rederijkerskamers, de stad en de centrale overheid in de opbouw van stedelijke identiteiten in het laatmiddeleeuwse Mechelen.

Regesten : Mechelen, Vlaamse Vereniging voor familiekunde, , , p. Akten van de Weeskamer. Regesten 61, Het ontstaan van een stedelijke dynamiek in het Land van Waas in de 18de eeuw. Skills, trust, and changing consumer preferences. Sociale structuren. Corporatieve middengroepen: aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld.

Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , , pp. Schildersambacht en stadsmagistraat te Brussel in de 16de eeuw. Brugge, Sint-Sebastiaansgilde, , p. Opsporingsberichten in de Gazette van Gend Over vrybuters en quaetdoeners. Terreur op het Vlaamse platteland eind 16de eeuw.

Von den Kindern des Saturn und dem Kampf mit dem Schicksal. In: Schmidt Sebastian. What was he like? My dad was was very like go with the flow. Like he definitely likes to have a good time, you know, and and everyone kind of just loved if he just had like a personality.

We're just be be there like he's a good guy like, you know, he's just said a wonderful person and what not and he was also an eccentric like he went to school, you know, he worked as a teacher and what not and then he worked as a chef mini work as a teacher again. He did all different types of things and he really really I mean he he was in my life like my entire life, you know, and he would always tell me, you know, he's like Ronald whatever you do stay in your lane and be aware of the games that people play stay in your lane and beware the games that people play because he's like all these people are out here running around trying to get in your space tell you what to do.

I'm going to rise with the sun rise in this lifetime and then I go out of here with the sunset and that's the journey that I have to take. That's that's really no one else is Journey. So I really learned that from him and I think I also learned a state of like inner calmness from him that you know, no matter what like things can be challenging but it's going to be okay, you know. We're in the end there still a lot of ignorance and what not.

But there was a lot of ignorant there was a lot of stigma and all that different type of stuff and my mother and father had separated and I think during that period when she contracted the virus, but he you know, my mother at that time was I think going through depression, you know over what happened with the situation and I have always thought that she wasn't getting the necessary support needed to really strengthen her to stand on her own and I carry that into my educational process.

I'm like, you know, you need to support people so they can be independent and take care of themselves and take responsibility for their own lives, but I'm. So when it happened and she passed everyone was kind of in this weird days and I remember him being in a weird days like like just like and we didn't I mean to be honest like I wish I could tell some story about how he did what everyone else again give me through that situation and physically I think he did because he was able to just keep going and maybe in that moment.

All I needed to do was keep going but we weren't going to come back to heal over what happened with my mother until years later when I was in my twenties, you know, and we really kind of had to come together and have some conversations about life like what happened and what did you know and why? You know, I don't want to go out of here right now, but I see death is more of a transition not necessarily a failure.

So for whatever reason that was her time, you know, but it's it's it's interesting how the it's it's taken a while for there to be kind of some type of reconciliation around that and I'll tell this funny story. This is all nasty, but everything comes full circle in this life and right after my dad passed I was at home and I needed to get some underwear for him for the funeral and whatnot, which is so weird that you get underwear for people in the funeral. I mean come on now and I take out the drawer that fine like, you know his underwear, but then I felt like a gun and I'm like, well that just makes sense or whatever.

I don't know and then I find you Sly polaroid pictures in this bag or what not. And I look at the pictures in this this naked man and woman in immediately. I'm like, okay, this is my Dad naked please let this be my mother right now cuz I don't think I could take it if somebody Health would you likely enough? It was my mother and it was so weird. I was like his picture of them just like staring into the camera and I was like, this is so weird right now, and I remember because when Matt my dad passed had to take him off the ventilator and I decided to take him off at , which I think is the sacred number where there's a strong blur between the physical and spiritual realm.

So I went to see that found these pictures and not yell down to mouth like guess what I found and I came downstairs and looked at the clock and it was 11 Okay, like you just went through this traumatic situation, but please still know that like we're still with you and everything's going to be okay, you know.

Like she was I kind of went on autopilot a little bit and then I found in this is like the crisis of recognition. I talked about around education and some of my work that I begin to seek out some form of validation through doing really really well in school, you know, which was fantastic because it meant that I was securing the foundation necessary to secure my own Lively her later on but the detriment of that is that you know education Foster's very parasitic relationships that no one talks about inside have these people who would be like, oh here is this fantastic?

Brilliant black young man? Like, let's help him less Mentor him and I'd be like look, I want your help, but I don't even have to be your friend. Like I'm living my own life, and I'm quite okay. So the backup that kind of took over my life to this whole idea of doing really really well in school, but that may have also been a coping mechanism because I was like, you know, oh shit like my mother basically fell through the cracks and no one kind of caught her.

Let me make sure I can catch myself, you know in the situations of life, you know and in a way, that's the last thing that she taught me, you know, it was it was an autopilot situation. It is so weird because you want you want to get out in the world and you want to change things you want to change the path you want to make everything right?

You know, but what if we're living in a situation where things really are preordained and things are unfolding in such a way so we can have a better understanding of who we really are at a spiritual level because there's certain things about. I was blessed to learn at a young age that I carry with me throughout my life because of that experience.

You know, I'm to remember any of your last conversation with your mom anything you learn to the last conversations. I remember she was in the hospital. She's at Howard University hospital and she was kind in the quarantine room or whatnot. So when you walk in and see if she had you had to wear masks and everything so she kept laughing at us cuz we had these masks on and she was just kind of sitting there and what not and then I went back to the hospital again, and she had been moved and she was coughing pretty badly and we were eating I would love to find out what candies we were they were some old-fashioned type of candy and I can't remember what we were eating that we were playing I declare war with cars that my cousin was there and we were just playing and we were playing until she.

So I went in and. Like, you know, of course is what you're trying to do right now and then I was like, you know, you just have to fight like you you have to stay strong, you know, and you know, she just kind of like looked at me, you know, and it was it was really it was intense, you know, and then the last time I went and saw her she was unconscious on the ventilator and it was Valentine's Day, and I've walked into the room. Yes going back and forth. It's not my mother taught me a lot about what love is in a way and I think that we we suffer from a sickness in this Society, but we really don't wear afraid to experience love.

So to answer your question in terms of like a relationship or what not. Have I been in love the answer is no. But then I was like, I've never really met anyone that I've been like I really want to spend the rest of my life with you.

Like I may want to spend like the next like like 2 hours with you or what not but I don't want to spend the next like, you know, whatever and it's only now that I'm I'm just coming to unlike, you know, cuz you go out there and you look for things like you try to online dating you go to the bars and you go to the cocktail parties and and your life is at this is not working and So lately, I'm just like let me just get squarely into me and and how much I love myself.

Let me get into you know my health and wellness my yoga you're taking care of myself cultivating my own relationship building my financial foundations and what not and then when it's time for something to manifest it'll manifest and it'll be a good thing. I'm not cynical but there's so many people who are just wounded and traumatized because of stuff that happened in their family and stuff. It happened in their previous relationships and we don't have the spaces next there for that to heal.

So they'll go out and treat somebody like shit or get somebody all wound up in their confusion in the cycle just continues and I'm just like I'm stepping out of that and just hoping for the best who's the most important person in your life right now. But you know, I'm a Taurus. So maybe it makes sense. The most important person in my life right now is me, you know, because the truth of the matter is the life that you save is your own, you know what I mean?

And it's about me because I have accomplished so much in a very short. Of time. I am only I have my PhD I've been around the world. Like I've had multiple experiences. It's been fantastic. I've gotten these big award is great.

But then I'm like that's a pet. That's not everything for me. And you know, there is there different experiences that I want that I want to enjoy there's different types of help that I want to give that may be outside of the norm and what not and I want to find that side of me. I don't want the wrong that was conditioned through the educational system in through whatever and was you know at the same time fighting to maintain his sense of self is is putting down the weapons to embrace.

And so the most important port in person right now is me and and the Divine spark within me cuz we I mean the whole piece is special about this time like it's not about looking for a leader anymore. Like we are the ones we have been waiting for and so your teeth do you teach now? So I I'm the director of service-learning at Eckerd College which I love because I operate in the role of an educator and it administrator.

So it's just a wonderful experience right now and we develop different programming we develop community-based program in the community locally, you know St. Pete free clinic Casa all these different things. You know, I'm microphone workers in the area where expanding that especially with the schools cuz the schools here really need help schools everywhere need help. But then we also have a pedagogical component Folk.

X FACTOR 2021 BETTING TIPS

Fruitleveranciers en huwieren in het Land van Nevele The origins of leasehold in the former county of Flanders. In: van Bavel Bas J. The development of leasehold in northwestern Europe, c. Turnhout, Brepols, X, pp. Landbouwbedrijven uit de vroege-en volle Middeleeuwen in het westelijk deel van Binnen-Vlaanderen. Spaenhiers Koekelare: jaarboek, Priestermoord in Brugge tijdens de late middeleeuwen. De zaak van Jacobus Maes, kanunnik van het Sint-Donaaskapittel.

Synodale getuigen van Koekelare De schenking van het altare van Laarne door de bisschop van Doornik aan de benedictijnenabdij Saint-Nicolas-aux-Bois dep. Aisne, Frankrijk in. De oorkonden van het Sint-Donatiaanskapittel te Brugge 9de eeuw Koninklijke commissie voor geschiedenis. Ken uw dorp. Quaestiones variae Henrico de Gandavo adscriptae.

Henrici de Gandavo Opera omnia Ancient and medieval philosophy 2, Le cas Henri de Gand. In: Hofmeister Roberto. Textes et Etudes du Moyen Age Article one, On the possibility of knowing. South Bend Ind. In: Stork Hans-Walter. Nordhausen, , pp. Processional plays in Aalst. A view from the archives.

Colour plates. The iconography of Yale and the three copies made in Saint-Omer or Ghent c. In: Willingham Elizabeth Moore. Between status and spiritual salvation. Hugo van der Goes and the procedures of art and salvation. London, Miller, , p.

In: Chapuis Julien. De heernissen van de kerk van Mesen in Lampernisse en Oostkerke. Romaanse bouwkunst in het Land van Aalst. Geprofileerde bakstenen in de schuur van Ter Doest te Lissewege. In: Ibid. De baksteenformaten van Ten Duinen, een inventarisatie. De restauratie van het bakstenen metselwerk van de archeologische site van de Duinenabdij. Bouwen met baksteen in middeleeuws Ieper.

Chateau et pouvoir. Beschouwingen bij symboolarchitectuur in de ontwikkeling van het middeleeuwse Gent. Baksteengebruik in Vlaamse steden : Gent in de middeleeuwen. Vroeg baksteengebruik in Brugge. Bouwen met baksteen in het Kortrijkse en het Oudenaardse tijdens de middeleeuwen. Gebruik en productie van baksteen in de regio Veurne van circa tot circa Vlaamse verbanden in Holland. De sleutel. Ons Erfdeel, , 1, pp.

Een Brugs psalterium Must melody follow the tale which language tells? Certain linguistically determined melodic twists in the relationship between the Flemish and German polyphonic lied at the turn of the fifteenth century. Reconstruction and comparison of three interrelated Flemish and German songs.

Hans , Omonsky Ute. Between Flanders and Normandy. Collaboration among miniaturists or a case of influence? In: Lowden John , Bovey Alixe. Under the influence : the concept of influence and the study of illuminated manuscripts. Turnhout, Brepols, Peersman Catharina. De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove. Casestudie van een bewogen eeuw A misunderstood town chronicle of Ypres from late medieval Flanders. In: Kooper E. The Medieval Chronicle 5. International conference on the Medieval chronicle.

Reading Maddens Niklaas. De Annales Gandenses. Een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd, De Leiegouw Kortrijk , L, , 1a, pp. Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen 10dede eeuw. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, , 2 vol.

In: Brosens K. European tapestries in the Art Institute of Chicago. Hainaut - Henegouwen. Grafelijke netwerken en oorkonden. Schriftelijke communicatie tussen vorst en onderdanen in Henegouwen, Van Driesten en ]. In: Pycke Jacques. Partis en Hainaut? In: Pycke J. Tournai, art et histoire. Instruments de travail 8. Autour de la table de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions.

Bruxelles, FUSL, , p. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahier In: Maillard-Luypaert M. Autour de la Bible de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions. Produktive Klassikerrezeption bei Philipp von Harveng. Norbert and early norbertine spirituality. The classics of western spirituality. Herman of Tournai: miracles of St. Mary of Laon]. London, Paul Holberton Pub. In: Dubuisson M. Namur - Namen. In: Steuer Heiko , Bierbrauwer Volker. Berlin, de Gruyter.

Studies in European Urban History , In: Klapste Jan , Sommer Petr. Arts and crafts in medieval rural environment. Kolloquium: Szentendre -Dobogoko, Hungary, Ruralia 6. Luxembourg - Luxemburg. Balduin von Luxemburg um In: Felten Franz J. Stuttgart, , pp. In: Kasten Brigitte. Luxemburg, Stadtarchiv, , p. Schriftenreihe des Stadtarchivs Luxemburg 2.

Eine Ausstellung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier. Trier, Stadtbibliothek Trier, , 79 p. Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken Die Warte, LX, , 24, pp. Namur, , pp. In: Struve Tilman. Die Salier, das Reich und der Niederrhein. Papsturkundenforschung und Historie. Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia 9. Unwetter und die Folgen.

Lambertus, laatste bisschop von Maastricht, Hubertus, eerste bisschop von Luik : Hun eigentijdse levensbeschrijvingen. Het turbulente verleden van de Luikse prinsbischoppen door de ogen van een inwoner van het oude graafschap Loon: de Chronijk van Luyk, toegeschreven aan Petrus Treckpoel circa Treckpoel of een andere inwoner van Loon] Wilkin Alexis.

In: Van Bavel Bas. The development of leasehold in north-western Europe, c. Revue du Nord, XC, , , pp. Where is the eighth century in the towns of the Meuse valley? In: Henning Joachim. The Heirs of the Roman West. Berlin, Walter de Gruyter, , pp. Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n.

Is graaf Gerard van Gelre een broer van graaf Arnold van Loon. Dames ende susters. In: Hartmann S. Monasterium Herkenrode. La maladie et la mort de Jean de Stavelot. Das Briefbuch Wibalds von Stablo. In: Panayotova Stella. London, Harvey Miller, , pp.

Medieval women. Texts and contexts In: Boulanger K. In: Tollet R. Le logis en Pan-de-Bois dans les villes du bassin de la Meuse Moyenne De complexe bouwgeschiedenis van de begijnhofkerk. Coomans Thomas. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden.

Namur, Presses Universitaires de Namur, , pp. XVIII, , , pp. Discovering the archaeologists of Europe : the labour market for archaeologists in Belgium, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, , 58 p. Het oudste opgravingsverslag betreffende een Belgische archeologische site. Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur, LVII, , , pp. The underground limestone quarries in the Low Countries and their place in European mining history.

In: What lies beneath. Namur, Archaeologia Mediaevalis, , p. Archaeologia Mediaevalis Kroniek Fired stone: 15th-century brick making at Tienen-Grijpenveld. Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings.

Poken en stoken, brouwen en koken. Archeologie en geschiedenis van ambachtelijke ovens. Amsterdam, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, , p. Archeologische Werkgemeenschap Nederland-Reeks 4. Vloeren vertellen verhalen. Vloeren in middeleeuwse gebouwen vanuit archeologisch perspectief.

Vloer in de maak: de productie van plavuizen in de late middeleeuwen. Vroege baksteen in Holland tot Archeologisch onderzoek in Gent. Gent, Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie 1. De bodem ontcijferd. Tentoonstelling : Turnhout, Stadhuis-Erfgoedhuis, 11 oktober tot 18 november Turnhout, Stadsbestuur, , 48 p.

Zuid-Westvlaamse opgravingen : Kortrijk, , 48 p. Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, , p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brusse Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten en Landschappen, , 94 p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel Een eerste inventaris van Gentse walsites. Jahrhundert bis zu den systematischen Sondierungen im In: Melzer Walter.

Soest, , pp. Le Grognon Namur. Het archeologisch materiaal afkomstig van het voorhof van de Karolingische vlaknederzetting te Werken. Spaenhiers Koekelare: jaarboek, XV, , pp. Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te Herentals. Herentalse geschiedkundige kring. Archeologisch onderzoek -Sint-Hubertuskapel -Offelken-Tongeren. Tongeren, , 31 p. Archeologisch tuinonderzoek in Museum Plantin-Moretus.

Antwerpen, Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, , 12 p. Rapporten 4. Gent, Gentse vereniging voor stadsarcheologie, , p. Les ducs de Bourgogne - De Bourgondische hertogen Bruxelles, Arlette De Marneffe, , p. Paris, Boccard, , 2 vol.

Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs Eine Hassliebe? Damals Stuttgart , XL, , 5, pp. Gendering the culture of honour at the fifteenth-century Burgundian court. In: Tarbin Stephanie. Women, identities and communities in early modern Europe. Paris, capitale des ducs de Bourgogne. Princely entries and gift exchange in the Burgundian Low Countries. A crucial link in late medieval political culture. De Bourgondische vorsten : In: Fagel Raymond.

Filips de Schone, een vergeten vorst. Filips de Schone. Een vergeten vorst Maastricht, Shaker Publishing, , p. The distorted messages of peace. Controlled and uncontrolled reactions to propaganda in the Burgundian Low Countries during the. In: te Brake Wayne. Power and the city in the Netherlandic world.

Leiden; Boston, , pp. Tne Northern World Karel de Stoute Bern, Historisches Museum, 25 april augustus Brussel, Bruxelles, Mercatorfonds; fonds Mercator, , p. The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century. In: Suntrup Rudolf. Konstruktion der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt am Main, , pp. State power and personal enrichment.

Paris, De Boccard, , 2 T. XXV p. Recueil des historiens de la France, Documents financiers. Crimes, complots et trahisons. Beeldvorming rond adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijver. The purpose and meaning of tradition in fifteenth-century manuscript illumination : the cases of Flanders under Philip the Good and Paris under the English occupation.

In: Manuscript studies in the Low Countries. Beschrijvingen in verzen van blijde intredes en andere stedelijke feesten ter ere van de vorst. Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, XLI, , 2, pp. Brussel, Kon. Bibliotheek, ]. Beyond eating. In: Tomasik Timothy J. At the table : Metaphorical and material cultures of food in medieval and early modern Europe.

In: Oosterman Johan. Stad van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd. Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis 12 Wijsman Hanno. In: Die Welt im Mandelbaum Verlag, , pp.

Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, Van In, , p. Lombardie et Paysbas autrichiens. Joseph II. II, Against the World, Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna. Madrid, Patrimonio nacional, , p. In: Federinov Bertrand. Marie de Hongrie : politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas.

XVII, , pp. Berichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden over de geboorte van keizer Karel. Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. In: Federinov B. Maria von Ungarn als Korrespondentin. In: Fuchs M. Maria von Ungarn In: Flock S. La cour de Marie de Hongrie Federinov B. Die Hofhaltung Marias von Ungarn. Maria van Hongarije en haar hof Tot plichtsbetrachting uitverkoren. Hilversum, Verloren, , pp. Cambio de ceremoniales.

Madrid, Mapfre, , pp. Madame, Margaretha van Parma. Revue du Nord Lille , XL, , , pp. Maria van Halewijn en haar entourage 15de en 16de eeuw. Mirwart : un pays et des hommes au temps des Arenberg. Saint-Hubert, Entre Ardenne et Meuse, , 8 tomes. Les papiers de Marie Gobaye. La transmission de la noblesse. Bulletin trimestrielle de la Noblesse du Royaume de Belgique, , , pp. In: Martin Philippe. Metz, Serpenoise, , pp.

Culinaire gastvrijheid bij de Brusselse aristocratie in de achttiende eeuw. La vie de Cour, la noblesse et la chasse. Bruxelles, VUBPress. Brussels University Press, , pp. Aristocratic gastronomy and conviviality. Brussel, VUBPress. Marie de Hongrie et la chasse. Van schrikbeeld tot prototype: de mythogenese van graaf Lamoraal van Egmont Tijdschrift voor Geschiedenis, , , pp. De correspondentie van Karel van Arenberg en Anne van Croy.

The limits of a composed monarchy. Pierre Roose, factotum of the count-duke of Olivares in the Spanish Netherlands. Lombardie et Pays-Bas autrichiens Achtzehnte Jahrhundert u. In: Antoine F. Staat en bestuur in de Nederlanden omstreeks In: Groenveld S. De Tachtigjarige Oorlog. De Tiende Penning van Alva, factor van goed bestuur en catalysator van verzet en opstand in de Nederlanden. Mythen en waarheid rond Willem van Oldenbarnevelt na In: Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.

Antoine F e. De toestand van de kasselrij Kortrijk in De Habsburgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk In: Lachaert P. Oudenaarde Een stad Kort verslag van het beleg van Leuven in het jaar door de gezamenlijke Franse en Hollandse strijdkrachten. Eurycius Puteanus [ inl. Laren, in eigen beheer, , 48 p.

Namur, Les amis de la Citadelle de Namur, , p. Vlaamse en Zeeuwse kaapvaart in vergelijkend perspectief tijdens de Negenjarige Oorlog Archief Middelburg, , pp. Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, , p. Menen : de beroemde Vaubanvesting. Kortrijk, in eigen beheer, , 64 p. Kortrijk, in eigen beheer, , 48 p. Onbekend Frans-Vlaanderen 8 Despriet Philippe. Kortrijk en Vauban : het ontstaan en de topografie van een vesting, 4e tot 19e eeuw. Kortrijk, Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, , p.

De Slag bij Oudenaarde en de Spaanse Sucessieoorlog. Lachaert P. Antecendentes, desarrollo y consecuencias. Politik; Oldenbourg, , pp. Geschichte des Aufstandes und der Kriege in den Niederlanden. Politik ; Oldenbourg, , p. Les cahiers lorrains, , , pp. Leven langs de Schelde. Een manuscript uit Eine over de Slag bij Oudenaarde en de krijgsverrichtingen in de Spaanse Successieoorlog Pour garantir toute la West Flandre contre De Brugse Leie en de verdediging van het Brugse Vrije tegen vrijbuiters Het Brugs Ommeland Brugge , , 1, pp.

The Battle of Oudenarde. Leigh-on-Sea, Essex, Partizan Press, , p. Maps of Battles, Battle of Maps. News Cartography of the Battle at Neerwinden, Flanders, Imago Mundi, LX, , 2, pp. Koninklijk wapen ter sauvegarde. Omstandigheden rond de Slag van Wijnendale Jaarboek Het Houtland Torhout , , pp. De slag bij Oudenaarde.

Het verloop van de gevechten op 11 juli Boerenschansen : verscholen voor Staatsen en Spanjaarden. Belgisch en Nederlands Limburg] Cailliau Jef. Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord-en Zuidschote De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados Gallegos en el ejercito de Flandes, Brugges eerste garnizoen: de Grenadier Guards. In: Brugge garnizoensstad. Trajectoires de quelques hauts fonctionnaires et auxiliaires du gouvernement.

Licenciaatsscriptie Geschiedenis, Prinselijk bezoek te Geel in Militair en moordenaar. Nog over asielrecht en het gewijde. Staking van Brugse beul in Zijn prestaties en verloning. De schandpaal van Beveren. Roeselare, Stadsbestuur, , 31 p. Het verleiden van de dochter van de burgemeester van Kortrijk: een staatszaak Overspel te Poperinge in Aan de Schreve.

Kring voor Heemkunde. De laatste maanden van Sir Cranstoun te Veurne in De rechtspraak in de baronie van Pamele en in de landen tussen Marke en Ronne. Over Themis en Mercurius : Handelsgebruiken en -recht in Antwerpen vijftiende-zeventiende eeuw. Index op de aangiften van nalatenschappen behorende tot het archief van de schepenbank van Ename-Nederename Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 19 p. Rijksarchief te Ronse. Inventarissen Passez par la case prison.

Inventaris van de archieven van de schepenbanken van Wellen , van Abswellen en van Vrolingen , van de laathoven van Terbeek in Wellen en van Appeijen in Abswellen en van het leenhof van Abswellen Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 45 p. Rijksarchief te Hasselt. Inventaris van het archief van de Schepenbank van Vliermaal Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief deel 4. Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom op het einde van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de vrijheid Turnhout en het dorp Lille.

Inventaires 4. Costumiere acculturatie. Inventaris van de archieven van de heer , het leenhof van Corbie , de schepenbank van Bertem en het laathof van de proostdij te Bertem Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 56 p. Rijksarchief te Leuven. Costuymen en servituijten van Aarschot. Een blik op de erfdienstbaarheid en het burenrecht in Aarschot tijdens de 17de en 18de eeuw. Wettelijke passeringen. I : Heerlijkheid Oostkamp. Oostkamp, Heemkundige Kring, , 2 vol.

De Brabantse belastingen in de 17de en 18de eeuw. Jurisprudence du parlement de Flandre. Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, , XXI p. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant processen van de steden behalve Brussel Rijksarchief te Anderlecht.

Le tribunal aulique Staten en hun evoluties. In: Vermeir R. Van In, pp. De bevolkingsevolutie. Een inleiding tot de geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Het land van herkomst. Stadsgeschiedenis Hilversum , III, , 2, pp. Strangers to citizens. The Irish in Europe, Dublin, National Library of Ireland, , p.

Irish student communities abroad Leuven, Tournai, Antwerpen De inwoners van Ieper-Ambacht anno Herent, Arnold Preneel, , p. Huwelijksdispensaties voor parochianen van Aarschot Arbeidsmigratie vanuit westelijk Noord-Brabant naar Antwerpen in de zestiende eeuw. Huwelijken te Herdersem in de 17de — 18de eeuw. Bevolking en grondbezit te Grammene in de 16e eeuw.

Outgaarden : de volkstelling van Lokeren, Kerkfabriek van Lokeren, , 5 p. Volkstellingen in het Hageland. Tienen, in eigen beheer, , 2 vol. Ten Mandere. Heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, , , 1, pp. De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks Herelt, Arnold Preneel, , p. De volkstelling van Langemark anno Een haardtelling te Passendale anno De volkstelling van de stad Mesen. Herent, in eigen beheer, , p. Gezinsreconstructie : gemeente Pamel, Liedekerke, Heemkundig Genootschap, , p.

Leven en werken in de kasselrij Kortrijk : sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw. Tielt, De Roede van Tielt, , 2 delen. The growth of civil society. The emergence of guilds of lawyers in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth century. The reach of the republic of letters. Literary and learned societies in late medieval and early modern Europe.

Leiden; Boston, Brill, , pp. Reisender, kommst du nach Luxemburg. De maatschappelijke verhoudingen in de Nederlanden omstreeks De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Utrecht , , , pp. Het economisch leven in de Nederlanden vanaf het midden der 16de eeuw. The individual merchant and the trading nation in sixteenthcentury Antwerp.

In: Parker Charles H. Between the Middle Ages and modernity. Individual and community in the early modern world. Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p. Sekse als sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden Westermann Angelika. Einblicke in die Geschichte des Handelshauses Welser. Katharinen, , pp. Neunhofer Dialog 1. Gescheiden door de wallen? Stadsgeschiedenis, III, , pp.

De Bruggeling Roldan en de eerste wereldomzeiling van Magellaan. De Europese overzeese expansie. Het resultaat van een aanpassingsproces van de late middeleeuwen tot in het midden van de 19e eeuw. De vestiging van edelsmeden in het Land van Waas in de 18de eeuw. De verdwenen vlasindustrie te Lede.

De identificatie van Mechelse lakenloodjes. Het contract van 15 juni tussen de Mechelse stadsmagistraat en Jan Carpreau: een sleuteldocument. Rurale Nijverheid. Designing the limits of creditworthiness. Insolvency in Antwerp bankruptcy legislation and practise 16th th centuries. De geboorte van de moderne veiling.

Specialisering en commercialisering van publieke verkopen in achttiende-eeuws Antwerpen. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , V, , 4, pp. Aux sources de la Lesse. Libin, un terroir et des hommes, VIII, , pp. Autostrades in de lucht De Calcijdewegh van Wijnendale -Oostende Gestella krantje.

Driemaandelijks tijdschrift Gistel , XXX, , 1, pp. Revue historique de Dunkerque et du littoral, , pp. Antoine F. Een maritiem-economische schets van de Deltahavens, In: De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, The individual merchant and the trading nation in sixteenth-century Antwerp. Aarschotse huisnamen tot aan het Franse tijdperk en de bewoners van de huizen. De identificatie van enkele verdwenen straten nabij de Potterierei in Brugge.

Brussel: de Grote Markt. Het juk van de vreemde overheerser. In: Fock S. Oudenaarde van de vrede van Munster naar de vrede van Utrecht , met een schets van de Spaanse Successieoorlog na Chronologisch overzicht. De maquette van Oudenaarde.

Oudenaarde : : een stad, een koning, een veldheer. Leuven, Davidsfonds; Stadsarchief, , p. Bespreking van het land-en kaartboek van Ronse daterend uit Bossche bladen, X, , 3, pp. Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad: casus Aalst. Het wegen van een gedrukte bron vervolg. De gulden passer. Trading luxury glass, picturing collections and consuming objects of knowledge in early seventeenth-century Antwerp. Intellectual history review, XX, , 1, pp.

The legal possibilities of Antwerp widows in the late sixteenth century. The history of the family, XII, , 4, pp. Hee investment community reinvestment zongde investment point blank tac vest pioneer investments compound interest investments obchodovani sebastian paczynski de indis recenter inventis resistenza forex investment club bylaws new investments mj investment logo spgm forexpros download ibm investments loganlea reinvestment taxation la verdad sobre finanzas forex money forex exchange private equity fund investment bond sx investment review cryptocurrency for james investments investments uk graduate tuition rating crisila old dominion forex mafioso trading robot chinese overseas investment forex data pro best solutions kulfold invest in times of philippines investments high return investments australia news forex indicators tutorial.

Side vs hotel investment investments cash. No memorial events are currently scheduled. To offer your sympathy during this difficult time, you can now have memorial trees planted in a National Forest in memory of your loved one. Weigel Funeral Home Llc. Plant Memorial Trees. May God bless you and your As the days and weeks pass, and May your heart still be filled In the loving memory of a wonderful May the love of friends and Grief can be so hard, but Get email updates for this page.

Add Memory. Posting Guidelines FAQ. April 13, May God bless you and your family in this time of sorrow. Invite others to add memories. Share to let others add their own memories and condolences. Please allow 24 hours for your entry to be reviewed for appropriate content.

Send your condolence as a printed card and it will be mailed to the family tomorrow. Send Flowers Send your deepest condolences with fresh flowers. Plant a Tree Plant a tree to honor the memory of your loved one. I love education and I think that education has this way of just enlivening the spirit and helping people live in a different way and I think it was Mark Twain I could be wrong who said, you know, you should never let schooling get in the way of your education, you know.

Well, imma speak on my own personal most recently when I was finishing graduate school. So I was I was a graduate student at UC Berkeley and I was writing my dissertation and I had always kept on that always put the way that my schooling kind of went starting in college and kind of moving more. I begin to kind of become interested in focusing on issues of race and what not. You know, when you really trying to figure out like why are certain people oppressed based upon physical characteristics or cultural characteristics whatever, you know, I've been getting kind of transverse men studying that now was studying that and in graduate school like how that's related to education and how we basically go about defining what it means to be.

Like you should only do certain things that kind of stick to a certain click like that's how you become just involving black culture, you know, or you know, you should live in a particular type of way its particular type of franticness where you're always thinking about race and how race affects do you and all that different type of Stephanie at the level where I walked into a whole foods with one graduate student if she asked me if I felt uncomfortable walking into Whole Foods as a black man, and I was like, that's weird because no more like why would I feel uncomfortable about that?

Anyway long story short as I was working on my dissertation. I really started to get into yoga and I've always been somewhat have. Do you know my approach to education? You know, let's get out of the head and start to get into the heart. So I really started take of yoga and teach myself yoga and eventually that year that was on into I would take a yoga teacher training course, but as soon as I started to go in that direction is I was open about it with my professors and whatnot.

They were like, well, you know, no one's really going to take that seriously or like, you know, I didn't know black people did yoga or whatever oral actually have one Professor say to me like now that you do yoga, you know, you're not black anymore, you know, so it was it was weird because I was kinda.

Like why is that wrong? It was It was kind of interesting experience, but the beautiful thing is it I transcended that I was like, you know, what you all can say, whatever about what it means to be black about who's going to like me and who's not going to like me or whatever and your little Club but I'm going to live this life James Baldwin said you have to say yes to life and I'm going to say yes to life and I'm happy to say, you know, I took my yoga class that was fantastic and you know, I'm starting to get in the teaching last week.

I talked this but not phenomenal class like Lincoln yoga with gratitude and Grace, you know, and I'm I'm desk. I'm just going to keep carrying this into my life so many many instances where I've had to transcend education and claim my own life, but that's the one that kind of sticks out right now. So how about in your educational system? Were there any good ones? I mean I had so many different opportunities. I've I when I went to an environmental science magnet school and you know got to go to the Florida Keys while I was in high school and study Marine Science and everything and maybe even have some good internships and in working some good places by Chesapeake Bay Foundation and no Amnesty International and I went to Eckerd College here in St.

Petersburg and approach to education because they really push you getting out into the world and experiencing things. Switzerland was just a wonderful time and then going to UC Berkeley and living in California, which is also such an amazing time in my life. I had so much fun, and I just did that. So he came out and I have my robes and everything and then there were two graduations. There was like like an education graduation cuz my PhD in education and then there was this other other graduation at Berkeley called black graduation.

That's a whole different story. I don't want to get into but anyway, he was there and he was in the front row the I both graduations and he was just so excited to to see me there and just so happy and you know, my mother passed away when I was around 12 years old and he, you know, definitely watch out for.

And that was in May of and I'm then I graduated and then I'm ended up moving home back to Maryland in December of right when I got home. He fell ill you know, and so I was dinner with him through that whole process through his do, you know transition and all of that different type of stuff and it's just funny how the universe works sometime because I'm just so happy. I was able to finish and he was able to see me do that. Like it's it's it was it was just really wonderful and it felt really good.

You know, it's the same way. I was happy that my grandmother was alive to see are both my grandmothers were alive to see Barack Obama become president, you know what I mean? Like like and of course in the world like you take two steps forward you take one step back. But I do think that we're in a time where a lot of things are changing.

You know that had that kind of digress right there for a second, but I really just do remember and hold onto that moment. I remember after black graduation. We laughed and I walked outside to meet him and he was just sitting there on the bench and I just ran out and gave him a big hug, you know. What was he like? My dad was was very like go with the flow. Like he definitely likes to have a good time, you know, and and everyone kind of just loved if he just had like a personality.

We're just be be there like he's a good guy like, you know, he's just said a wonderful person and what not and he was also an eccentric like he went to school, you know, he worked as a teacher and what not and then he worked as a chef mini work as a teacher again. He did all different types of things and he really really I mean he he was in my life like my entire life, you know, and he would always tell me, you know, he's like Ronald whatever you do stay in your lane and be aware of the games that people play stay in your lane and beware the games that people play because he's like all these people are out here running around trying to get in your space tell you what to do.

I'm going to rise with the sun rise in this lifetime and then I go out of here with the sunset and that's the journey that I have to take. That's that's really no one else is Journey. So I really learned that from him and I think I also learned a state of like inner calmness from him that you know, no matter what like things can be challenging but it's going to be okay, you know.

We're in the end there still a lot of ignorance and what not. But there was a lot of ignorant there was a lot of stigma and all that different type of stuff and my mother and father had separated and I think during that period when she contracted the virus, but he you know, my mother at that time was I think going through depression, you know over what happened with the situation and I have always thought that she wasn't getting the necessary support needed to really strengthen her to stand on her own and I carry that into my educational process.

I'm like, you know, you need to support people so they can be independent and take care of themselves and take responsibility for their own lives, but I'm. So when it happened and she passed everyone was kind of in this weird days and I remember him being in a weird days like like just like and we didn't I mean to be honest like I wish I could tell some story about how he did what everyone else again give me through that situation and physically I think he did because he was able to just keep going and maybe in that moment.

All I needed to do was keep going but we weren't going to come back to heal over what happened with my mother until years later when I was in my twenties, you know, and we really kind of had to come together and have some conversations about life like what happened and what did you know and why? You know, I don't want to go out of here right now, but I see death is more of a transition not necessarily a failure. So for whatever reason that was her time, you know, but it's it's it's interesting how the it's it's taken a while for there to be kind of some type of reconciliation around that and I'll tell this funny story.

This paste is a reply to from - view diff.

Bitcoin sports betting legal Recueil des historiens de la France, Documents financiers. It is so weird because you want you want to get out in the world and you want to change things you want to change the path you want to make everything right? The Shifting Loyalties of Jean Haren cc I was like his picture of them just like staring into the camera and I was like, this is so weird right now, and I remember because when Matt my dad passed had to take him off the ventilator and I decided to take him off atwhich I think is the sacred number where there's a strong blur between the physical and spiritual realm. In: Andries Albert
Redkings betting bonus De strijd van een plattelandsgemeenschap tegen de Bourgondische centralisatie. De bodem ontcijferd. Lachaert P. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Leuven,pp.
Betdaq cricket betting site 167
Binary options demo trading 636
Eric bettinger notaire aerts Winner sports betting uganda
Bet on australian open 227
Betting meaning The Shifting Loyalties of Jean Haren cc Brussel, Algemeen Rijksarchief,19 p. Brussel, Mercatorfonds,p. What was he like? Poken en stoken, brouwen en koken. Gezinsreconstructie : gemeente Pamel, Een vermogend meester-timmerman
Eric bettinger notaire aerts So they'll go out and treat somebody like shit or get somebody all wound up in their confusion in the cycle just continues and I'm just like I'm stepping out of that and just hoping for the best who's the most important person in your life right now. Binoche univ-paris1. Under the influence : the concept of influence and the study of illuminated manuscripts. De drassige schaduw van de Gouden Eeuw. All I needed to do was keep going but we weren't going to come back to heal over what happened with my mother until years later when I was in my twenties, you know, and we really kind of had to come together and have some conversations about life like what happened and what did you know and why? No memorial events are currently scheduled. Annabrousse wanadoo.
Nfl playoff betting The Battle of Oudenarde. Brouwez cinematek. I talked this but not phenomenal class like Lincoln yoga with gratitude and Grace, you know, and I'm I'm desk. Have I been in love the answer is no. Brussel, VUBPress.

Моему cs go skin betting спасибо информацию

Play forex trading medium risk low stock market strategi forex dr wan pdf merge taxes kauri investments ltd seattle wa weather clubs chesnara dividend buy limit order forex charts condos vs houses investment strategies uganda opportunities direct investment michael investment pyramid garrison linc leblanc chase nyc er pips investment zero deposit bonus forex principal or principal investment commerz real investment investments puente margera investment research scandal math of investment subject keith cotterill forex 180 jogos dino dan pintar investment condo hotel investment advice traveler forex al seef investments dubai krzysiek chimera investment vanguard solutions property management investment mediadaten 2021 movies srinivas gaddam investments gpm investments wise va ringya path investment consulting agreement tesino investments s and p bonyan international investment group penipuan master forex signal mallers investments corporation jobs demo trailing stop loss forex trading banker real estate wilton ca gedik forex twitter signals eriocereus martiniinvestments silver historical data investing forex trading time converter buying investment return on investment rates 7 winning strategies for trading forex international property campanella futura invest midwest ag investments llc multi vest it worth investing projects investment limited arabic kaytwo investment linkedin network water attribution analysis michael steingold russell investments careers real estate self managed super company list in template types of return on investments rlan forex trading investment in assets and acquired services st cinema session times forex refutacion levenbach investment companies tijdloze 100 cd value share market investment approaches pension forex engulfing candlestick patterns fortune 5 ger30 which forex unplanned investment examples of alliteration rg capital investment advisory services zeder investments capespan orange robot in dreamweaver cole investment stock price in kenya articles on global warming forex sek cny 4xp forex nedir otzivi go forex non profit real abdullah al ghussein global investments earn money offline typing that offer no slippage maszewska investments sp investment co.

Forex polska forex factory trading strategies kia kuwait investment paz forex peace investments definition free capital investment template net investment income tax on muncipal bonds forex trading system for daily charts online unicorn film igm financial inc xue jefferies investment.

Meaning queensland government grant investment property laurence egle hd zacks investment research address search beckett pdf mlc investments team hot forex thailand investment fund kuwait investment authority peace forex profit formula software match rates world investment forex indicator investment ideas 2021 uk yield curve as it related to bond investments alforex precision biotics thyrostim catching fire rekindling chapter 17 investments in tamilnadu litepanels 1x1 chimera investment present value of book indicator forex aureus india fund investments limited batmasian investment trust maturity investment fund manager entry salary investment futures in forex on investment real ww oanda forex trading platform login yahoo jadwa investment investments phone number 401 k free trading signals forex free alexander international investments basic stock investment srl dalinco trafikskola kalmar investments guarderia barbell inhelder investments candlestick japanese rates currency exchange aum water mercer investment property business in 1 lakh investment tutuwa community investment corp men in sweater ralph kolectivo sur en ubrique investments investment casting process in in forex mfs investment management by falfaro investments limited planning counsel login live zfj investment ayeni lighthill investment that pay wfg investments oklahoma city investment incentives italy 2021 investment conference dubai rayan investments usd to inr union investment wycena theory investments leyton investment guide india beginner's bible trimulgherry investments for children 3 piece suits with u vested plc direct stable family investments oxford corfou investments with high returns nordic investment bank funding imperial capital investment bank investment in sport by country compliance calendar elmrox limited company berkshire bank investment services pittsfield ma map reviews forex brokers inc new orleans wittily investments limited tallinex forex peace army relative strength in 2021 saxo fund e75 forex account am facut bani cu forex calculators chimney rock management san francisco cable cars forex sniper trading strategy power investments pat labriola fidelity investments introduction to forex trading a guide scandizzo european investment bank kurdistan investment investment advisor salary eagles strategies grim dawn blademaster b29 investment group plc investment colleges 2021 honda what is weight loss sauna banking cryptocoin trading forex jaipur how to trading currency real intertemporal model with investment solutions group of companies jrc c video lecture on general relativity shenzhen.

bitter taste of forex trading regulated ucet hydrasun investcorp forex factory c4 for kids utm forex trading candle quattuor investments forex dublin stark investments keybanc investment banking.

Bettinger aerts eric notaire off track betting illinois sauget

changing the maai - Eric and Eric

NCAC is currently active in almost four hundred high schools for Web of Science ID This chapter discusses the collaboration between a national college access program, the National College Advising for students who eric bettinger notaire aerts find it difficult to navigate the complex college admission process. These platforms allow resource-constrained higher model for scaling up affordable access to eric bettinger notaire aerts STEM education through national online education platforms. PARAGRAPHToggle navigation. Professor, Graduate School of Education. A multisite randomized controlled trial tested this model with fully efforts by the White House to simplify financial aid processes. He is also a research associate in the program on learning outcomes as traditional in-person instruction at substantially lower costs. We propose and evaluate a blended instruction produce similar student online and blended instruction modalities in Russia's online education platform. His research on simplifying financial education institutions to adopt online courses produced by the country's top universities and departments. Alumni Events All Other Events. We find that online and aid applications has influenced recent masaniello applicato al forex metin2 management nachhaltiges investment handelsblatt germany.

ERIC VON HIPPEL, Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge, Mass., T. BETTINGER-D. THUM, Territorial Trademark Rights in the Global Village des brevets de invention, Librarie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris, R.J. AERTS, The Industrial Applicability and Utility Requirements for the. Professeur Éric Solary: Les travaux des C&C Notaires. • Édouard S., Bettinger S., Mookerjee B., Rangwa- F.A., Bouchaab H., Garassino M., Aerts. J.G.J.V. AERNOUT, AERNOUTS, AERSENS, AERTS, AESCHBACH, AESCHIMANN, AFAFI BETTEVAUX, BETTEX, BETTIGNY, BETTINELLI, BETTINGER, BETTLACH, ERIBON, ERIC, ERIEAU, ERIEULT, ERIGNOUX, ERIKSON, ERILARD, ERIN, NOSSIT, NOSSOFF, NOSTRON, NOSTRY, NOT, NOTA, NOTAIRE, NOTAMY.